well show me the way to the next whiskey bar

Temat: Abonament rtv, prosze, wypowiedzcie się
2. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. " A mój przyjaciel odbiorniki posiada dwa co jest najmniej istotnym...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=43245Temat: Abonament RTV..
czytam smakowite linki przygotowane przez Mikę "Opłaty abonamentowe pobierane są za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Przyjęto, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Z obowiązku wnoszenia opłat za używanie odbiorników rtv nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej i z platform cyfrowych oraz posiadanie zestawów satelitarnych." "Osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność, niezależnie od liczby używanych odbiorników radiowych i telewizyjnych, wnoszą jedną opłatę abonamentową rtv." no i dowiedziałam się, że można wreszcie płacić...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=28353


Temat: Abonament RTV ściągany z pensji?
płace za kablówkę, niech spadają. Opłaty abonamentowe pobierane są za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Przyjęto domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Z obowiązku wnoszenia opłat za używanie odbiorników rtv nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej i z platform cyfrowych oraz posiadanie zestawów satelitarnych. To informacja z:...
Źródło: forum.optymalizacja.com/index.php?showtopic=34475


Temat: Abonament TV i Radiowy
opłatą za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych niezależnie od rodzaju oglądanego programu oraz jego nadawcy. Dlatego płacimy za posiadanie odbiornika w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór, a tym samym (zgodnie z domniemaniem prawnym określonym w art. 2 ust. 2 ustawy o opłatach abonamentowych) za używanie go. Za podział wpływów z abonamentu odpowiedzialna jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Rada przyznaje pieniądze TVP S.A....
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=311988


Temat: Abonament RTV - czy trzeba płacić na TV Publiczną?
dla mnie ten abonament to haracz, Czy muszę płacić abonament RTV, jeśli płacę za telewizję kablową, w której mam programy TVP? To przecież podwójna opłata. Płacąc za telewizję kablową, płacimy korzystanie z sieci telewizji kablowej. Abonament zaś jest opłatą za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych niezależnie od rodzaju oglądanego programu oraz jego nadawcy. Dlatego płacimy za posiadanie odbiornika w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór, a tym samym (zgodnie z domniemaniem prawnym określonym w art. 2 ust. 2 ustawy o opłatach abonamentowych) za używanie go. http://ww2.tvp.pl/3384,167099,1.view#4
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=359030


Temat: ABONAMENT TV
zł za jeden miesiąc używania odbiornika radiofonicznego, 17 zł za jeden miesiąc używania odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego. Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2009, po uwzględnieniu zniżek wynosi: za używanie odbiornika radiofonicznego: 10,40 zł za 2 miesiące, 15,40 zł za 3 miesiące, 30,40 zł za 6 miesięcy, 58,20 zł za rok; za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego: 33,20 zł za 2 miesiące, 49,30 zł za 3 miesiące, 97,50 zł za 6 miesięcy, 186,70 zł za rok. Nie ma się co zastanawiać, wystarczy w...
Źródło: redamlyn.fora.pl/a/a,575.html


Temat: Abonament RTV a cyfrówka.
Do czasu aż Ci w PIT to wrzucą. Zgodnie z tym, co tu już było podane: Tam jest napisane, że opłata jest za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Przyjęto domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiajcym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Z obowiązku wnoszenia opłat za używanie odbiorników rtv nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z ... na pewno - poszukam, ale tekst o ilości odbiorników RTV odnosi się do instytucji. U osob prywatnych podobno płaci się jeden abonament za wszystkie odbiorniki. Ciekawe, czy instytucje płacą za radia...
Źródło: trzydziestki.fora.pl/a/a,1747.html


Temat: Abonament RTV
Jak czytam sobie coś takiego: Podstawowe obowiązki posiadaczy odbiorników RTV Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.. U. Nr 85, poz. 728 z późn. zm.) stanowi, że każdy posiadacz odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego ma obowiązek: * Zarejestrować urządzenie w ciągu 14 dni od daty zakupu lub dnia wejścia w jego posiadanie; * Regularnie opłacać abonament począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika RTV; * Niezwłocznie powiadomić placówkę operatora publicznego o zmianie danych, podanych we wniosku o rejestrację odbiorników, a także o zagubieniu lub zniszczeniu dowodów zarejestrowania oraz o zaprzestaniu używania odbiorników, wypełniając „Formularz zgłoszenia zmiany danych”; * Zgłosić w placówce pocztowej lub Kartotece RTV zmianę stanu prawnego lub faktycznego wpływającą na prawo do korzystania ze zwolnienia z opłat abonamentowych w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła; * Zgłosić w placówce pocztowej lub Kartotece RTV fakt zgonu abonenta, który dokonał rejestracji urządzeń RTV w danym gospodarstwie domowym. Źródło: http://www.poczta-polska....C=Finanse&F=RTV ...to mam wrażenie, że żyję w jakieś KRLD lub Polsce lat 50-ch ubiegłego wieku. Podobnie oceniam obowiązek meldunkowy i pozostałe przejawy troski Wielkiego Brata (tego od...
Źródło: forum.brzezno.net/viewtopic.php?t=540


Temat: Koniec z książeczkami abonamentowymi RTV
Zmiana prawa - Osoby, które zarejestrują po 1 stycznia 2009 r. odbiorniki RTV, nie otrzymają już książeczki opłat radiofonicznych. Tak wynika z rozporządzenia ministra transportu z 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz.U. nr 187, poz. 1342). Ustawa o opłatach abonamentowych na każdego posiadacza sprawnego odbiornika radiofonicznego czy telewizyjnego nakłada obowiązek rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w ich posiadanie. Osoba, która zarejestrowała taki odbiornik przed 13 grudnia 2007 r., wnosiła opłaty abonamentowe na podstawie książeczki. Teraz otrzymuje się indywidualny numer identyfikacyjny stanowiący część rachunku bankowego dedykowanego wnoszeniu opłat abonamentowych. - Zmiana wprowadza dogodną formę opłaty. Od 1 stycznia 2009 r. będzie można regulować płatność w urzędzie, banku czy przez internet - tłumaczy Michał Dziewulski z Poczty Polskiej. Podstawa prawna • Rozporządzenie ministra transportu z 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz.U. nr 187, poz. 1342).
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=11323


Temat: Abonament TV - podwójny haracz i prawny bubel!
Otrzymałam dziś pismo z Poczty Polskiej Wydziału Abonamentu, Działu Kartoteka RTV. To „Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych” wraz z rachunkami opłat za TV. Poleconym czy zwykłym? (zapewne...
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=4192


Temat: Nie(sprawiedliwy) abonament
Art. 48. 1. Za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. 2. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa ... wielu lat - nad wystosowaniem oświadczenia, że nie oglądam kanałów TV publicznej i płacę tylko za to, co rzeczywiście, z własnej woli oglądam. Ale to se ne da. Płacę abonament RTV za sam fakt posiadania odbiornika. Zatem abonament RTV i abonament platformy cyfrowej to dwie różne sprawy. Chociaż nie wiem, jakiej platformy jest pan abonentem - warto zerknąć w umowę - może są tam jakieś wytyczne odnośnie abonamentu RTV? Bo w mojej jest jasno powiedziane, za co płacę. A tak na marginesie: odbiornik TV nie jest w obecnych czasach dobrem luksusowym; moim zdaniem ... płacić). A mówienie, że TV publiczna utrzymuje się głównie z reklam nie do końca jest prawdą - proszę pomyśleć: miesięczna składka RTV to 17 złotych x liczba płacących = daje chyba...
Źródło: forum.e-sancti.net/viewtopic.php?t=3024


Temat: Słuchanie radia kosztuje
jeszcze "Opłaty abonamentowe pobierane są za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Przyjęto domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Z obowiązku wnoszenia opłat za używanie odbiorników rtv nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej i z platform cyfrowych oraz posiadanie zestawów satelitarnych. Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym – jak stanowią przepisy ustawy o opłatach abonamentowych – jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu. Charakteru odbiornika nie mają: magnetofon, magnetowid i odtwarzacz CD lub DVD, pozwalające na odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu, a także telewizor nie podłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący rolę monitora lub wykorzystywany wyłącznie do celów produkcyjnych. Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym jest: telewizor, radio,...
Źródło: forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=7098


Temat: Walka o telewizor
rtv Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 i Nr 157, poz. 1314), 2. Rozporządzenie KRRiT z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. Nr 104, poz. 879 i Nr 181, poz. 1523), 3. Rozporządzenie KRRiT z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc (Dz. U. Nr 104, poz. 877 i Nr 170, poz. 1428), 4. Rozporządzenie KRRiT z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz ... w sprawie określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i ... odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 141, poz. 1190). Opłaty abonamentowe pobierane są za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Przyjęto domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Z obowiązku wnoszenia opłat za używanie odbiorników rtv nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej i z platform cyfrowych oraz posiadanie zestawów satelitarnych. Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym – jak stanowią przepisy ustawy o opłatach abonamentowych – jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu. Charakteru odbiornika nie mają: magnetofon, magnetowid i odtwarzacz CD ... celów produkcyjnych. Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym jest: telewizor, radio, radio samochodowe, radiomagnetofon, wieża stereo z radiem. Charakteru odbiornika nie mają natomiast urządzenia wielofunkcyjne jak: komputery, telefony komórkowe itp., ponieważ ich głównym...
Źródło: wilkolaz.fora.pl/a/a,169.html


Temat: Za RTV zapłacimy w internecie
książeczkach radiofonicznych spersonalizowanymi formularzami wpłat z nadanym numerem rachunku bankowego. Numery identyfikacyjne Zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, które weszło w życie 13 grudnia 2007 r., Poczta Polska (w terminie 12 miesięcy ... Klient, wnosząc opłaty abonamentowe z wykorzystaniem formularza (czyli po 13 grudnia 2008 r.), wypełni jedynie kwotę abonamentu oraz okres płatności, za który wnosi opłatę abonamentową rtv. Pierwsza rejestracja Natomiast klienci dokonujący pierwszej rejestracji odbiorników rtv lub wymiany dotychczasowej książeczki rtv, po 12 grudnia 2007 r., na bieżąco będą informowani o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego i w terminie, nie później niż w ciągu ... wpłaty gotówki, dokonywać zmian danych osobowych i adresowych, zmian liczby odbiorników rtv lub wyrejestrować odbiorniki tv. Dowód zarejestrowania Dowodem zarejestrowania odbiorników rtv będzie teraz wyłącznie wniosek o rejestrację odbiorników rtv lub zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego, a wpłaty przyjmowane będą wyłącznie przy użyciu spersonalizowanych lub standardowych blankietów wpłat. Po 13 grudnia 2008 r. będzie możliwe dokonywanie opłat abonamentowych we wszystkich kanałach płatności oraz usprawnieniu ulegnie administrowanie systemem ewidencji rejestracji odbiorników. Wpłynie to na poprawę jakości świadczonej usługi dla abonentów. - Obecnie abonenci, którzy chcą wnosić opłaty drogą internetową, również mają taką możliwość - twierdzi Michał Dziewulski z biura prasowego Poczty Polskiej. W tym celu należy skorzystać ze strony internetowej Poczty Polskiej, na której można wygenerować numer konta bankowego i wnosić opłaty. Aby to ... Wysyłając przelew przez internet, należy pamiętać, żeby w treści przelewu zawrzeć: wszystkie dane z wygenerowanego numeru konta bankowego, serię i numer książeczki rtv, numer abonenta z książeczki rtv oraz okres, za jaki wnosi się opłatę - tłumaczy Michał Dziewulski. Gazeta Prawna
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=8286


Temat: Słuchanie radia kosztuje
Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji z 1992 r., za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobierane są opłaty abonamentowe. Jedynym wyjątkiem są radia w telefonach komórkowych i komputerach. Radio samochodowe ... jednak osób prywatnych dodatkowym abonamentem RTV. - Tutaj nie ma czegoś takiego jak osobny abonament RTV. Prywatni użytkownicy samochodów swoje radia w autach opłacają w abonamencie, który jest ustalony dla ich ... abonamentu RTV za radio w swoim samochodzie. Taka interpretację przepisów gwarantuje art. 2 pkt. 5 Ustawy o opłatach abonamentowych z dn. 21 kwietnia 2005 roku, gdzie wyraźnie jest zaznaczone, że istnieje obowiązek uiszczenia tylko jednej opłaty, niezależnie od ilości posiadanych radioodbiorników. Jeśli jednak kierowca nie zadeklarował używania radioodbiornika w domu, a posiada taki w samochodzie, zgodnie z prawem powinien opłacać swoje radio w aucie. O opłatach abonamentu zrobiło się głośno w roku 2003, kiedy to ustawodawca nosił się z zamiarem wniesienia opłat za każdy odbiornik radiowy. Sprawa jednak znalazła szczęśliwy finał legislacyjny. - ... Łukasz Świacki, przedsiębiorca z Gdańska. Floty objęte abonamentem Inaczej wygląda sprawa w wypadku samochodów służbowych. - Przedsiębiorstwa (firmy, instytucje itp.) mają obowiązek wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy używany odbiornik telewizyjny i ... opłat abonamentowych RTV jest leasingobiorca, gdyż on jest użytkownikiem odbiornika – wyjaśnia Jamorek. Niektóre firmy leasingowe wprowadziły nawet opłacanie abonamentu jako jedną ze swoich usług zarządzania flotą. - W momencie, kiedy w mediach zaczęło mówić się więcej o abonamencie RTV, czyli od 2003 roku, wysłaliśmy przypomnienie do klientów o konieczności ponoszenia tych opłat. Część z nich zwróciło do nas z zapytaniem, czy w ramach zarządzania ich flotą moglibyśmy również rozliczać abonament RTV. W związku z tym zaadoptowaliśmy nasze systemy zgodnie z tą potrzebą i rozliczanie abonamentu dodaliśmy do zakresu naszych usług – wspomina ... w skład gospodarstwa domowego. Podstawa prawna opłacania abonamentu RTV: art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz....
Źródło: forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=7098